Pravila nagradnog natječaja

"Reebok Aztrek - Ikona 90ih"

Članak 1. Organizator

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: Izjava) odnosi se na organiziranje promotivne kampanje te nagradnog natječaja u sklopu promotivne kampanje kao i za svrhe izravnog marketinga (primanja newslettera), a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: Uredba) koja će u slučaju neslaganja s odredbama koje se odnose na obradu osobnih podataka u ovoj Izjavi imati prednost. Sudjelovanjem u promotivnoj kampanji i nagradnom natječaju povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke

Članak 2. Trajanje natječaja

Nagradni natječaj će se održati od 2. rujna 2019. u podne do 15. rujna 2019. u podne. Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja dobitnika.

Članak 3. Pravila natječaja

Pravila natječaja objavljena su na web stranici aztrek.shooster.hr.

Članak 4. Pravo sudjelovanja

U Natječaju mogu sudjelovati državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju ova Pravila i koji su svoju prijavu potvrdili prijavom (u daljnjem tekstu Sudionik) na web stranici aztrek.shooster.hr (u daljnjem tekstu Aplikacija) putem vlastitog Facebook računa.

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Sudjelovanje za dobitak nagrada Sudionik mora potvrditi upisivanjem kontakt podataka u Aplikaciji. Kontakt podaci sastoje se od: Ime I prezime, nadimak, email adresa.

Svako korištenje lažnih podataka, ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji.

Članak 5. Korištenje podataka

Prilikom igranja Sudionik prihvaća pravila privatnosti dostupna na web stranici aztrek.shooster.hr/privatnost

Članak 6. Način sudjelovanja i odvijanja Natječaja

Za sudjelovanje u natečaju potrebno je spojiti dvije iste fotografije modela tenisica po uzoru na klasični “Memory game”. Cilj je spojiti sve parove u što kraćem vremenskom periodu, a tri igrača s najboljim vremenom osvajaju nagradu I to kako slijedi – za prvo, drugo I treće mjesto. Vrijeme na ljestvici najbržih sudionika prikazuje se u sekundama I stotinkama. U slučaju da dva korisnika imaju isto prikazano vrijeme u sekundama I stotinkama, a nalaze se na ljestvici od prva 3 korisnika u utrci za nagradu, tada iz baze prikazujemo vrijeme I u tisućinkama.

Članak 7. Diskvalifikacija sudionika

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionik prekrši ovdje navedena pravila
  • postojanje osnovane sumnje da Sudionik koristi programsko rješenje kako bi utjecao na i/ili modificirao mehanizam aplikacije u svrhu stjecanja prednosti u natječaju
  • postojanje osnovane sumnje da je Sudionik postigao rezultate na bilo koji način osim interakcijom s nepromijenjenom Aplikacijom.

Do diskvalifikacije natjecatelja može doći i ako se uvidom u podatke o aktivnostima na aplikaciji utvrde bilo kakve nepravilnosti koje utječu na ravnopravno sudjelovanje.

Diskvalificirani sudionici će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem prijavljene e-mail adrese.

Članak 8. Način odvijanja Natječaja

U nagradnom Natječaju nagrade se mogu osvojiti pri završetku nagradnog natječaja, a one su:

  1. Nagrada – 5000 kuna u Shooster bonovima iskoristivim na Reebok asortiman
  2. Nagrada – Reebok Aztrek tenisice i Reebok T-shirt po izboru dobitnika
  3. Nagrada – Reebok Aztrek tenisice po izboru dobitnika

Navedeni broj nagrada će biti dodijeljen na osnovi rezultata najboljeg vremena. Prva tri igrača koja ostvare najbolje vrijeme su pobjednici. Ako jedan ili više Sudionika na top listi ima jednak prikaz vremena (sekunda I stotinka), tada će se po tisućinki računati tko ima bolji rezultat.

Članak 9. Jamstvo dodjele

Za dodjelu nagrada iz članka 8. ovih Pravila Dobitniku jamči Organizator.

Članak 10. Porezi

Dobitnik, kao ni bilo koji od Sudionika, ne snosi nikakve porezne troškove povezane s ovim Natječajem.

Članak 11. Obavijest o dobitniku

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici aztrek.shooster.hr, a dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenim nagradama putem e-maila u roku od 14 dana od završetka natječaja. Kako bi mogli preuzeti nagradu, dobitnici su u obvezi e-mailom potvrditi primitak obavijesti te prema navedenim uputama dostaviti OIB i podatke s osobne iskaznice (broj osobne iskaznice i datum rođenja) radi dokazivanja identiteta prilikom preuzimanja nagrade.

Članak 12. Oblik nagrade

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 13. Preuzimanje nagrade

Organizator će o Dobitnicima izvijestiti izravno putem e-maila te putem web stranice Organizatora. Ukoliko se Dobitnik ne javi u roku od 14 kalendarskih dana od datuma slanja obavijesti na njegovu e-mail adresu koju je prijavio prilikom prijave, nagrada mu se neće uručiti.

Dobitniku će Organizator dostaviti nagradu na željenu adresu na području Republike Hrvatske. Kod preuzimanja nagrade Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o primitku iste.

Članak 14. Prekid Natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima.

Članak 15. Pridržavanje pravila i nadležnost

Organizator zadržava pravo promjene ovih pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo da Dobitniku ne dodijeli nagradu i sve ostale aktivnosti predviđene za Dobitnika ako Dobitnik u pisanom obliku odbije prihvatiti ova Pravila, uključujući posebno odredbe ovog članka. U tom slučaju Dobitnik postaje osoba čija je prijava sljedeća rangirana.

U slučaju spora između Sudionika i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.